3B Certificaat


Een object, evenement of OV-voertuig komt in aanmerking voor het 3B Certificaat wanneer het voldoet aan de uitgangspunten die in de ITstandaard zijn opgenomen. Of een object, evenement of OV-voertuig in aanmerking komt, wordt door ons bepaalt aan de hand van een opname/inspectie op locatie, of het testen van het object.

Wilt u meer informatie of 3B Certificaat aanvragen, neem dan contact met ons op.