3B Certificaat


Een object, evenement of OV-voertuig komt in aanmerking voor het 3B Certificaat wanneer het voldoet aan de uitgangspunten die in de ITstandaard zijn opgenomen. Of een object, evenement of OV-voertuig in aanmerking komt, wordt door ons bepaald aan de hand van een opname/inspectie op locatie, of het testen van het object.

Bouwproducten die het 3B certificaat hebben zijn ITS Keurmerk proof. Dat wil zeggen dat ze, mist correct toegepast leiden tot een bijdrage aan een gebouw dat het ITS Keurmerk kan krijgen.

Wilt u meer informatie of 3B Certificaat aanvragen, neem dan contact met ons op.