3B Label Full-scan


3B Label full-scan is een volledige compliance check van de bestaande situatie, op basis van de criteria uit de ITstandaard. Na een locatiebezoek van een van onze adviseurs wordt aangegeven wat de mogelijke bouwkundige knelpunten voor integrale toegankelijkheid zijn. De bouwkundige verbeterpunten worden inzichtelijk gemaakt in de TPN rapportage met daarin details van de knelpunten, verwijzingen op plattegronden en indien van toepassing aanvullende foto’s.

Er wordt aangegeven welk 3B Label (G t/m A+) “voorlopig” kan worden toegekend, waarbij het label 'A' inhoudt dat volledig voldaan wordt aan de criteria van de ITstandaard. Aansluitend op het TPN Totaal rapport wordt in een adviesgesprek met u besproken wat een realistische TPN ambitie is. Ook worden hierbij de mogelijke “quickwins” aangeduid. TPN is uitermate geschikt als vertrekpunt voor het bepalen van beleids- en toegankelijkheidsdoelstellingen.

Aanvullend kan een concreet uitgewerkt advies op basis van de TPN ambitie gemaakt worden. Inclusief, waar van toepassing, tekeningen/schetsen/foto’s van de aanpassingen die nodig zijn om het vastgestelde ambitieniveau te bereiken, al dan niet inclusief directiebegroting.

Als het ambitieniveau is bereikt kan het 3B Certificaat met bijbehorend 3B Label worden afgegeven.

Wilt u meer informatie of een 3B Label Full-scan aanvragen, neem dan contact met ons op.