3B Label Quick-Scan


De 3B Label Quick-scan is een compliance check op hoofdlijnen van de bestaande situatie, op basis van de criteria uit de ITstandaard. 

Na het locatiebezoek van één van onze adviseurs wordt aangegeven wat de (mogelijke) bouwkundige knelpunten zijn die het toegankelijkheidsniveau negatief kunnen beïnvloeden.

In de 3B Label Quick-scan rapportage wordt aangegeven welke van de 4 toegankelijkheidsprestaties (slecht, matig, redelijk of goed) van toepassing is. De 3B Label Quick-scan wordt veelal gebruikt bij situaties waarbij een eigenaar/beheerder meerdere gebouwen, met vaak verschillende functies, globaal in kaart gebracht wil hebben. Bijvoorbeeld voor gemeenten en onderwijsinstellingen, die doelstellingen en beleid met betrekking tot de toegankelijkheid van het vastgoed en/of de openbare ruimte willen ontwikkelen.

Ook wordt de 3B Label Quick-scan toegepast als woningbouwcoöperaties en verenigingen de hoeveelheid aangepaste of aanpasbare woningen en het niveau van de woningen met betrekking tot toegankelijkheid, willen inventariseren. De 3B Label Quick-scan is geschikt om de toegankelijkheidsprestatie van de gebouwde omgeving in kaart te brengen en opvolgende beleidskeuzes met doelstellingen te formuleren.
 
Wilt u meer informatie of een 3B Label Quick-scan aanvragen, neem dan contact met ons op.