B1-2 Aanduiding


B1-2 Aanduiding op openbare weg Bereikbaarheid

Definitie
Op de openbare weg moet een duidelijke, van de omgeving en andere aanduidingen on-derscheidende, aanduiding hebben die aangeeft dat zich hier een stembureau bevindt.

Doelstelling
Deze aanduiding moet tot een afstand van max. 100m op een voor een kiezer herkenbare manier aangeven waar het stembureau zich bevindt.

Eisen
Op de openbare weg, op de plaats van straat en huisnummer, moet een duidelijk lees-baar en weerbestendige aanduiding geplaatst zijn met de aanduiding “STEMLOKAAL” of “STEMBUREAU” 
Teksthoogte minimaal 100mm in kapitalen.
Voorkeurskleurcombinaties kunnen zijn: zwart/wit, geel/blauw, wit/blauw, geel/zwart (of iedere andere combinatie waarbij er voldoende contrastwaarde wordt bereikt)
Te vermijden kleurcombinaties: rood/groen
In ieder geval moet de contrastwaarde tussen tekst en achtergrond minimaal 0,3 zijn. (zie voor nader informatie: http://www.pbtconsult.nl)
De aanduiding moet duidelijk afwijken van eventuele andere aanduidingen in de buurt.

Gelijkwaardig alternatief
Iedere vorm van aanduiding is toegestaan mits deze voldoet aan de hierboven op-genomen criteria.