B1-3 Parkeren (GPA)


B1-3 Parkeren (GPA) Bereikbaarheid

Definitie
De ruimte die moet worden gereserveerd voor het stallen van een voertuig (auto) voor beperkte tijd, in dit geval t.b.v. het kunnen uitbrengen van een stem, inclusief het in- en uitstappen.  GPA = Gehandicapten Parkeerplaats Algemeen.

Doelstelling
Een parkeervoorziening (GPA) waar mensen die in het bezit zijn van een geldige “Gehandi-captenparkeerkaart” hun auto t.b.v. het stemmen kunnen parkeren.  

Eisen
Ten minste 1 GPA (Gehandicapten Parkeerplaats Algemeen) binnen 100m van een toe-gankelijk stemlokaal. In voetgangersgebieden mag deze afstand max. 200m zijn. 
Indien een bestaande GPA aan deze voorwaarde voldoet hoeft er geen speciale tijdelij-ke stembureau GPA te worden aangebracht. 
Een GPA t.b.v. het stemmen mag een tijdelijke voorziening zijn die alleen geldt op de dag van het stemmen.
Bij stemlocaties op stations, waar ervan uit mag worden gegaan dat de mensen die daar stemmen op doorreis zijn, is de eis over de GPA niet van toepassing. 

Gelijkwaardig alternatief 
Indien kan worden verwacht dat er op de verkiezingsdag binnen een afstand van 100m vanaf de entree van het stemlokaal ruim voldoende vrije parkeerplaatsen aanwezig zullen zijn is de aanwezigheid van een GPA niet noodzakelijk.