B1-4 Toegangsroute


B1-4 Toegangsroute Bereikbaarheid

Definitie
Een toegangsroute is de meest logische/kortste weg tussen de hoofdtoegang van het stem-bureau en de dichtstbijzijnde trottoirop/afrit aan de openbare weg. 
Deze route kan bestaan uit een combinatie van paden, trappen, hellingbanen en liften.

Doelstelling
Een obstakelvrije route bedoeld voor voetgangers (al dan niet met rollators), kinderwagens, rolstoelen en scootmobielen.  

Eisen
Rolstoelen, rollatorgebruikers en kinderwagens moeten elkaar op deze route bij voor-keur kunnen passeren en kunnen keren 
Het tracé moet verhard en vrij van obsta¬kels zijn
Verharde afwerking (geen grind e.d.)
Minimale obstakelvrije breedte over de gehele lengte 1,2m.
Vanaf de rijbaan moet op het trottoir gekomen kunnen worden 
Op maximaal 50m van de entree van het stemlokaal moet er vanaf de rijbaan een toe-gankelijke oprit naar het trottoir beschikbaar zijn, tenzij de verkeerssituatie dit niet toe-laat. In dat geval moet de oprit zo dicht mogelijk bij de entree van het stembureau zijn aangebracht

Gelijkwaardig alternatief 
Geen gelijkwaardige alternatieven voor dit onderdeel van toepassing