B2-1 Entree


B2-1 Entree van het stembureau Betreedbaarheid

Definitie
De entree van het stembureau bestaat uit een doorgang waardoor het stembureau wordt betreden met aan beide zijden van die doorgang een gebruiksvlak.

Doelstelling
Een toegankelijke entree voor alle kiezers.  Een alternatieve entree voor rollator-, scootmobiel-, rolstoelgebruikers, e.d. moet worden vermeden.

Eisen
Vóór en achter de toegang ligt een vrij oppervlak ≥ 2,0m x 2,0m
De vrije opstelruimte naast de slotzijde van deuren is ≥ 0,5m breed, tenzij de deur is voorzien van een openingsautomaat
Drempels mogen een hoogteverschil hebben van maximaal 0,02m eventueel in combi-natie met een helling van 1:6 met een hoogte van maximaal 0,05m
De vrije doorgang van deuren is ten minste 0,85m breed
De openingshoek van draaiende deuren is ten minste 90 graden
Bij dubbele deuren is de vrije doorgang bij de eerst openende deur ten minste 0,85m
Bedieningsweerstand van buitendeuren (= de met de hand uit te oefenen kracht op de greep om de deur te kunnen openen) ≤ 40 N, anders deurautomaat toepassen of de deurdranger op de verkiezingsdag loskoppelen. 
LET OP: De mogelijkheid dat een deur een hoge bedieningsweerstand heeft komt alleen voor indien er op de deur een deurdranger is gemonteerd. Deuren zonder deurdranger hebben altijd een lage, te verwaarlozen, bedieningskracht.  

Gelijkwaardig alternatief
Indien de reguliere entree van het stembureau niet voldoet aan bovenstaande criteria en daardoor een alternatieve toegang een mogelijke oplossing biedt, zijn hier strikte toegankelijkheidsvoorwaarden aan verbonden. Deze toegang moet duidelijk zijn aangegeven en moet door de kiezer volledig zelfstandig kunnen worden bediend. Indien deze deur toegang geeft tot een andere ruimte dan waar de reguliere entree in uit komt moet de route naar de reguliere situatie duidelijk zijn aangegeven en volledig zelfstandig kunnen worden afgelegd. 
Assistentie voor het openen van de deur is theoretisch ook mogelijk, maar deze moet dan gedurende de gehele openingstijd van het stembureau aanwezig en beschikbaar zijn.