B2-3 Deuren in verkeersroute


B2-3 Deuren in de verkeersroute in het stembureau Betreedbaarheid


Definitie
De deuren in de verkeersroute tussen hoofdentree en stemruimte bestaan uit een door-gang met aan beide zijden van die doorgang een gebruiksvlak .

Doelstelling
Een toegankelijke route in het gebouw voor alle kiezers. Een alternatieve route voor rolla-tor-, scootmobiel-, rolstoelgebruikers, e.d. moet worden vermeden.

Eisen
Vóór en achter de toegang ligt een vrij oppervlak ≥ 2,0 x 2,0m
De vrije opstelruimte naast de slotzijde van deuren is ≥ 0,5m breed, tenzij de deur is voorzien van een openingsautomaat
Drempels mogen een hoogteverschil hebben van maximaal 0,02m eventueel in combi-natie met een helling van 1:6 met een hoogte van maximaal 0,05m
De vrije doorgang van deuren is ten minste 0,85m breed
De openingshoek van draaiende deuren is ten minste 90 graden
Bij dubbele deuren is de vrije doorgang bij de eerst openende deur ten minste 0,85m
Bedieningsweerstand van de deuren (= de met de hand uit te oefenen kracht op de greep om de deur te kunnen openduwen en/of trekken) is ≤ 30 N. 
LET OP: De mogelijkheid dat een deur een hoge bedieningsweerstand heeft komt alleen voor indien er op de deur een deurdranger is gemonteerd. Deuren zonder deurdranger hebben altijd een lage, te verwaarlozen, bedieningskracht.  
Alternatieven voor de bedieningskracht zijn:
o deurautomaat toepassen
o deurdrangers anders instellen (vaak zijn de deurdrangers qua weerstand instelbaar zodat de bedieningskracht toch op 30N kan worden afgesteld)
       Wanneer niet aan bovenstaande eisen kan worden voldaan is het hieronder 
       beschreven alternatief ook nog een mogelijkheid.

Gelijkwaardig alternatief
Indien de reguliere deuren in het stembureau niet voldoen aan bovenstaande criteria en daardoor een alternatieve route een mogelijke oplossing biedt zijn hier strikte toegankelijkheidsvoorwaarden aan verbonden. Deze route moet duidelijk zijn aangegeven en moet door de kiezer volledig zelfstandig kunnen worden afgelegd. Indien deze route via andere ruimten loopt dan de reguliere route moet de route naar de reguliere situatie duidelijk zijn aangegeven en volledig zelfstandig kunnen worden afgelegd. 
Assistentie voor het openen van de deur is theoretisch ook mogelijk, maar deze moet dan gedurende de gehele openingstijd van het stembureau aanwezig en beschikbaar zijn