B3-1 Verkeersruimte in stemruimte


B3-1 Verkeersruimte in stemruimte Bruikbaarheid

Definitie
De verkeersruimte in de stemruimte nodig om vanaf de entree van de ruimte via de stemta-fel, naar het stemhokje en de stembus te gaan en vice versa. Indien er een kandidatenlijst in de ruimte is opgehangen, moet ook deze kandidatenlijst bereikbaar en te raadplegen zijn.

Doelstelling
Een toegankelijke route door de stemruimte voor alle kiezers.  

Eisen
Rolstoelen moeten tot in het stemhokje kunnen komen
Scootmobielen moeten tot aan de stemruimte kunnen komen maar niet tot in het stem-hokje.
De vrije ruimte vóór de stemtafel (zie B3-2) en de stemhokjes (zie B3-3) zijn apart be-schreven.
T.b.v. rolstoelen en scootmobielen moet er draai- en manoeuvreerruimte in de ruimte  aanwezig zijn

Gelijkwaardig alternatief
Geen gelijkwaardige alternatieven voor dit onderdeel van toepassing.