B3-5 Verkeersruimte bij stembus


B3-5 Verkeersruimte bij stembus Bruikbaarheid


Definitie
Een stembus is de voorziening in de stemruimte waar na het stemmen het stembiljet in moet worden achtergelaten.

Doelstelling
Een toegankelijke stembus voor alle kiezers.  

Eisen
Zodanig opgesteld dat deze via een obstakelvrije route kan worden benaderd met een rolstoel.
Een obstakelvrij draaivlak aanwezig is direct bij de stembuis.
Hoogte inwerpgleuf ≤ 1100mm.
Afstand hard inwerpgleuf tot zijkant stembus (gemeten aan opstelzijde) ≤ 300mm. 
Breedte opstelruimte ≥ 0,9m.
Draai/keerruimte, draaicirkel 1,5m
 Gelijkwaardig alternatief
Geen gelijkwaardige alternatieven voor dit onderdeel van toepassing.