B3-6 Leesloep


B3-6 Leesloep Bruikbaarheid


Definitie
Een loep, als hulpmiddel speciaal bedoeld voor mensen met een visuele beperking.

Doelstelling
Een leesbare kandidatenlijst en stemformulier voor alle kiezers.  

Eisen
Gedurende de verkiezing goed zichtbaar op de kiestafel aanwezig.
De leesloep heeft een vergroting van 4x en een lichtopbrengst van minimaal 3000 lux. 

Gelijkwaardig alternatief
De verlichting kan eventueel ook apart ter beschikking gesteld worden als taaklampje, dat dan wel dichtbij het stembiljet te brengen moet zijn.