B3-7 Kandidatenlijst


B3-7 Kandidatenlijst Bruikbaarheid


Definitie
Een lijst met namen van de verkiesbare kandidaten in de kiesruimte.

Doelstelling
Een leesbare kandidatenlijst voor alle kiezers.  

Eisen
Een kandidatenlijst, eventueel vergroot, ophangen aan een vrije wand, onderkant mini-maal 0,750m, bovenkant maximaal 2m boven vloer.
Bereikbare opstelruimte vóór de op de wand aangebrachte kandidatenlijst 2,0 x 2,0m
Voor slechtzienden is de kandidatenlijst leesbaar met de in de stemruimte aanwezige leesloep.

Gelijkwaardig alternatief
Een kandidatenlijst kan ook op in de stemruimte aanwezige tafels worden neergelegd.