Filters

Criteria stemlokalen

Weergave
Sorteren op


Toegankelijkheidscriteria stembureaus 2018

Deel 2 

PBTconsult stelt u de onderstaande documenten en afbeeldingen ter inzage beschikbaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Copyright © 2020 PBTconsult BV, Utrecht
Auteurs: Willem Jagersma en Robert de Kloe

B1 1 Communicatie
B1 2 Aanduiding op openbare weg
B1 3 Parkeren (GPA)
B1 4 Toegangsroute
B1 5 Hoogteverschillen in toegangsroute
B1 6 Routeaanduiding

B2 1 Entree van het stembureau
B2 2 Deurmatten
B2 3 Deuren in verkeersroute

B3 1 Verkeersruimte in  stemruimte
B3 2 Verkeersruimte bij stemtafel
B3 3 Verkeersruimte bij stemhokje
B3 4 Stoelen in de stemruimte
B3 5 Verkeersruimte bij stembus
B3 6 Leesloep
B3 7 Kandidatenlijst


NB: binnenkort zullen op deze pagina de criteria 2020 worden gepubliceerd.