Stemmen 2021


TOEGANKELIJK STEMMEN VOOR IEDEREEN

In 2021 mag iedereen die stemgerechtigd is een stem uitbrengen voor de Tweede Kamer verkiezingen. De KIESWET schrijft voor dat alle stembureaus toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Om duidelijk te maken wat een toegankelijk stembureau is, zijn in opdracht van het Ministerie van BZK de Criteria Integrale Toegankelijkheid Stembureaus opgesteld. Van gemeenten wordt verwacht dat ze hun stembureaus zo inrichten dat ze voldoen aan deze criteria.

PBTconsult helpt gemeenten om toegankelijke stembureaus te realiseren!

Hiervoor bieden wij:

 Workshop Toegankelijk Stemmen 

Bedoeld voor:

 • medewerkers gemeente, betrokken bij het organiseren van de stembureaus
 • aannemer/uitvoerder/technische dienst verantwoordelijk voor de  “fysieke” realisatie van de stemlokalen
 • locatiebeheerders die de locaties beschikbaar stellen
 • stembureauleden, die de verkiezingsdag in goede banen leiden.

Inhoud van de workshop:

 • u wordt geïnformeerd over de achtergronden van de Criteria Integrale Toegankelijkheid Stembureaus en hoe deze passen in 'ACTIEPLAN TOEGANKELIJK STEMMEN'
 • u leert hoe deze criteria in de praktijk moeten worden toegepast (o.a. door foto’s en voorbeelden van stemlocaties buiten de eigen gemeente)
 • u leert om te gaan met meerdere praktische oplossingen die denkbaar zijn
 • case studies, mogelijkheid voor de deelnemers om met, op bestaande locaties gebaseerde, gerichte vragen te komen.

 Beoordeling & Advies Stemlocaties 

PBTconsult brengt middels locatie bezoeken knelpunten aangaande de toegankelijkheid van de diverse stemlocaties in kaart. U krijgt hiermee inzicht in de toegankelijkheid situatie van de diverse aangewezen stemlocaties in de gemeente. Inspectie van de stemlocaties gebeurt op basis van de Criteria Integrale Toegankelijkheid Stembureaus, opgesteld in opdracht van het ministerie van BZK.

Desgewenst geven we aanvullend advies hoe de knelpunten in toegankelijkheid het beste kunnen worden opgelost om te voldoen aan de Criteria Integrale Toegankelijkheid Stembureaus.

 Toegankelijkheid Advies 

Aanvullende ondersteuning:

 • advies en kostenraming voor bouwtechnische verbeterplannen toegankelijkheid
 • advies individuele vraagstukken m.b.t. toegankelijkheid stemlocaties
 • beoordeling van voorgestelde oplossingen voor knelpunten toegankelijkheid bij stemlocaties
 • expert ondersteuning bij onderbouwing gehaalde % toegankelijke stemlocaties richting gemeenteraad.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en mogelijkheden en/of een offerte. Klik HIER voor contact.