TPN Indicatief


TPN Indicatief is een compliance check op hoofdlijnen van de bestaande situatie, op basis van de criteria uit de ITstandaard. Na het locatiebezoek van één van onze adviseurs wordt aangegeven wat de (mogelijke) bouwkundige knelpunten zijn die het toegankelijkheidsniveau negatief kunnen beïnvloeden.

In de TPN Indicatief rapportage wordt aangegeven welke van de 4 toegankelijkheidsprestaties (slecht, matig, redelijk of goed) van toepassing is. TPN Iindicatief wordt veelal gebruikt bij situaties waarbij een eigenaar/beheerder meerdere gebouwen, met vaak verschillende functies, globaal in kaart gebracht wil hebben. Bijvoorbeeld voor gemeenten en onderwijsinstellingen, die doelstellingen en beleid met betrekking tot de toegankelijkheid van het vastgoed en/of de openbare ruimte willen ontwikkelen.

Ook wordt TPN Iindicatief toegepast als woningbouwcoöperaties en verenigingen de hoeveelheid aangepaste of aanpasbare woningen en het niveau van de woningen met betrekking tot toegankelijkheid, willen  inventariseren. TPN-Indicatief is geschikt om de toegankelijkheidsprestatie van de gebouwde omgeving in kaart te brengen en opvolgende beleidskeuzes met doelstellingen te formuleren.
 
Wilt u meer informatie of een TPN Indicatief aanvragen, neem dan contact met ons op.