TPN Label


Op basis van de uitgangspunten van het VN-verdrag hebben wij een model ontwikkeld waarmee de toegankelijkheidsprestatie van de gebouwde omgeving (gebouwen, woningen, openbare ruimte en openbaar vervoer) op een praktische, objectief meetbare en consistente manier in beeld kan worden gebracht. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze methodiek is de toenemende vraag naar de toegankelijkheidssituatie van bestaande bouw. 

Wij zien dat het niet voor alle gebouwen mogelijk is om volledig te voldoen aan de criteria van de
ITstandaardZeker in bestaande situaties kan het voorkomen dat de structuur van een gebouw de toegankelijkheid beperkt en dat dit realistisch gezien niet op te lossen is. 

Het TPN Label  is ontwikkeld om gebouweigenaren, vastgoed beheerders, gemeenten etc. objectieve informatie aan te bieden waarmee zij ambities en doelstellingen met betrekking tot toegankelijkheid kunnen bepalen en deze staven aan de huidige situatie.  
De bepaling van een TPN Label is gebaseerd op de uitvoering- en locatie-eisen zoals die zijn opgenomen in de ITstandaard. Indien gewenst kunnen ook andere normen en ontwerprichtlijnen als grondslag worden gebruikt. Het TPN Label model kent twee variaties, namelijk;

TPN Indicatief
Deze vorm is specifiek bedoeld voor beleidskeuzes, helikopterview, quickscan van een verzameling gebouwen, woningen of routes. Per object wordt aangegeven welk toegankelijkheidsniveau (goed, redelijk, matig of slecht) aan de orde is. Dit geeft inzicht in de toegankelijkheid en is een primair hulpmiddel voor het bepalen van het ambitieniveau voor de betreffende projecten.

TPN Totaal
Dit is bedoeld voor het vaststellen van feitelijke aanpassingen en upgrading van de verzameling gebouwen. Op basis van een volledige opname (compliance check) kan het TPN-label worden vastgesteld en kunnen verbouwplannen, kostenbegrotingen en bijbehorende upgrading niveaus worden opgesteld. Het TPN Label is onder verdeelt in A+ t/m G, waarbij A volledig voldoet aan de ITstandaard en G een situatie weergeeft waar geen voorzieningen aanwezig zijn. 

Voor beide TPN uitvoeringsvormen wordt na het opstellen van de rapportage in een adviesgesprek met onze opdrachtgever besproken wat een realistisch TPN ambitieniveau zou kunnen zijn. Ook worden hierbij mogelijke “quickwins” doorgenomen. 
Aansluitend op bovenstaande werkzaamheden kunnen wij ook een advies uitwerken op basis van de TPN ambitie, met tekeningen/schetsen/foto’s, met daarin de aanpassingen die nodig zijn om het afgesproken ambitieniveau te bereiken. Dit advies kan ook worden voorzien van een directiebegroting.

TPN Label is geen keurmerk!
Het is wel mogelijk om het TPN Label aan het eind van een traject in certificaatvorm te krijgen. Hiermee kunnen de inspanningen en het prestatieniveau op toegankelijkheid worden gecommuniceerd met de beoogde gebruikers.