TPN Totaal


TPN Totaal is een volledige compliance check van de bestaande situatie, op basis van de criteria uit de ITstandaard. Na een locatiebezoek van een van onze adviseurs wordt aangegeven wat de mogelijke bouwkundige knelpunten voor integrale toegankelijkheid zijn. De bouwkundige verbeterpunten worden inzichtelijk gemaakt in de TPN rapportage met daarin details van de knelpunten, verwijzingen op plattegronden en indien van toepassing aanvullende foto’s.

Er wordt aangegeven welk TPN Label (G t/m A+) “voorlopig” kan worden toegekend, waarbij A inhoudt dat volledig voldaan wordt  aan de criteria van de ITstandaard. Aansluitend op het TPN Totaal rapport wordt in een adviesgesprek met u besproken wat een realistische TPN ambitie is. Ook worden hierbij de mogelijke “quickwins” aangeduid. TPN is uitermate geschikt als vertrekpunt voor beleids- en toegankelijkheidsdoelstellingen.

Aanvullend kan een concreet uitgewerkt advies op basis van de TPN ambitie uitgewerkt worden. Waar nodig met tekeningen/schetsen/foto’s over de aanpassingen die nodig zijn om dit ambitieniveau te bereiken, al dan niet inclusief directiebegroting.

Als het ambitieniveau is bereikt kan het TPN Label met bijbehorend TPN Certificaat worden afgegeven.

Wilt u meer informatie of een TPN Totaal aanvragen, neem dan contact met ons op.