Situatie-analyses


Het is niet voor alle bestaande gebouwen eenvoudig om volledig te voldoen aan de criteria van de ITstandaard. Zeker in bestaande situaties, denk bijvoorbeeld aan monumenten, kan het voorkomen dat de structuur van het gebouw beperkingen met betrekking tot toegankelijkheid kent. Deze beperkingen zijn vaak moeilijk of niet op te lossen. Wat is dan wel haalbaar? Welke doelstellingen of beleidskeuzes kunnen worden gemaakt? Hoe communiceer je deze met de belanghebbenden en/of gebruikers?

Wij hebben op basis van onze kennis en ervaring tools ontwikkeld waarop u deze beleidsdoelen kunt formuleren en/of budgetteren om de toegankelijkheid van een gebied, wijk of gebouw inzichtelijk te maken.
Kortom, wij kunnen in overleg met u vaststellen wat de toegankelijkheidsprestatie is van een bestaande situatie en hoe deze kan worden verbeterd.

Klik hieronder voor meer informatie.