3B-Label

Op basis van de uitgangspunten van het VN-verdrag hebben wij een model ontwikkeld waarmee de toegankelijkheidsprestatie van gebouwen en de openbare ruimte op een praktische, objectief meetbare en consistente manier in beeld kan worden gebracht. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze methodiek is de toenemende vraag naar de toegankelijkheidssituatie van bestaande bouw. 

Wij zien vaak dat het niet voor alle gebouwen mogelijk is om volledig te voldoen aan de criteria van de ITstandaard. Zeker in bestaande situaties kan het voorkomen dat de structuur van een gebouw de toegankelijkheid beperkt en dat dit realistisch gezien niet op te lossen is. 

Het 3B Label is ontwikkeld om gebouweigenaren, vastgoed beheerders, gemeenten etc. objectieve informatie te bieden waarmee zij ambities en doelstellingen met betrekking tot toegankelijkheid kunnen bepalen en staven aan de huidige situatie. De bepaling van een 3B Label is o.a. gebaseerd op de uitvoering- en locatie-eisen zoals die zijn opgenomen in de ITstandaard. 

Het 3B Label kent twee varianten, namelijk;

3B Label Quick-scan
Deze vorm is specifiek bedoeld voor beleidskeuzes, helikopterview, quickscan van een verzameling gebouwen, woningen of routes. Per object wordt aangegeven welk toegankelijkheidsniveau (goed, redelijk, matig of slecht) aan de orde is. Dit geeft inzicht in de toegankelijkheid en is een primair hulpmiddel voor het bepalen van het ambitieniveau voor de betreffende projecten.

3B Label Full-scan
Dit is bedoeld voor het vaststellen van feitelijke aanpassingen en upgrading van een gebouw of verzameling gebouwen. Op basis van een volledige opname (compliance check) kan het 3B-label per gebouw worden vastgesteld en kunnen verbouwplannen, kostenbegrotingen en bijbehorende upgrading niveaus worden opgesteld. Het 3B Label kent de niveau's in A+ t/m G, waarbij niveau A volledig voldoet aan de ITstandaard en niveau G een situatie weergeeft waar geen voorzieningen voor toegankelijkheid aanwezig zijn. 

Voor beide 3B Label uitvoeringsvormen wordt na het opstellen van de rapportage in een adviesgesprek met onze opdrachtgever besproken wat een realistisch TPN ambitieniveau zou kunnen zijn. Ook worden hierbij mogelijke “quickwins” doorgenomen. Aansluitend op deze werkzaamheden kunnen wij een advies uitwerken op basis van de TPN ambitie, met tekeningen/schetsen/foto’s met daarin de aanpassingen die nodig zijn om het afgesproken ambitieniveau te bereiken. Dit advies kan desgewenst ook worden voorzien van een directiebegroting.

Let op! Het 3B Label is geen keurmerk.
Het is wel mogelijk om aan het eind van een 3B Label Full-scan traject een 3B Certificaat te krijgen met aanduiding van het 3B Label. Hiermee kan het toegankelijkheid niveau ook worden gecommuniceerd naar de beoogde gebruikers. Het 3B Label niveau 'A' staat gelijk met het ITS Keurmerk.