Subsidietrajecten


Het VSBfonds en de Nederlandse stichting voor het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) verstrekken subsidies voor verbouwingen van buurthuizen, scoutinggebouwen, cultuurhuizen etc. Een van de voorwaarden is dat deze verbouwingen ook moeten bijdragen aan een verbetering van de toegankelijkheidssituatie. Wij zijn door VSBfonds en het Gehandicapte Kind aangewezen om deze plannen te toetsen.
Lees meer over de voorwaarden op de websites van VSBfonds en het Gehandicapte Kind.