Subsidietrajecten


Het VSBfonds en de Stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) verstrekken subsidies voor verbouwingen van buurthuizen, scoutinggebouwen, cultuurhuizen etc. Een van de voorwaarden is dat deze verbouwingen ook moeten bijdragen aan een verbetering van de toegankelijkheidssituatie. Wij zijn door VSBfonds en Stichting het Gehandicapte Kind aangewezen als partner om deze plannen te voorzien van een Toegankelijkheidstoets.

Lees meer over de voorwaarden op de websites van VSBfonds en Stichting het Gehandicapte Kind.