3B Compliance Check INTEGRAAL

Weergave
Sorteren op

Deze 3B Compliance check INTEGRAAL is een op locatie uitgevoerde opname van een bestaand en in gebruik zijnde situatie (gebouw of gebied in de openbare ruimte) om het toegankelijkheidsniveau, t.b.v. het ITS Keurmerk en/of 3B Label, vast te stellen en objectief te analyseren. 

Deze check heeft betrekking op:

  • In hoeverre de routes om en in het object zodanig is dat alle (relevante) aanwezige ruimten en voorzieningen zelfstandig en gelijkwaardig kunnen worden bereikt en betreden.
  • Welke voorzieningen (IT-toilet, lift, hellingbaan, trappen, gangen, bedieningselementen, etc.) aanwezig en ook bedien- en bruikbaar zijn.
  • \Welke voor toegankelijkheid relevante voorzieningen ontbreken.
  • In hoeverre de uitvoering en de locaties van de voorzieningen conform de ITstandaard is. 
Deze toegankelijkheidscheck wordt gebruikt om een bestaande situatie gedetailleerd in kaart te brengen wat fysieke toegankelijkheid betreft.