Over ons


PBTconsult is het ingenieurs / adviesbureau gespecialiseerd in bouwtechnische vraagstukken en oplossingen aangaande toegankelijkheid van gebouwen, het openbaar domein, evenementen, attracties, OV-knooppunten en OV haltes. Bij ons werken architecten en bouwkundig ingenieurs die dagelijks werken aan objectieve, realistische en haalbare oplossingen. Wij adviseren hoe de fysieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving kan worden verbeterd. 

Toegankelijkheid beperkt zich in onze visie niet tot mensen in een rolstoel, slechtzienden en dove mensen. Het gaat om toegankelijkheid voor iedereen, grote mensen, kleine mensen, oude mensen, jonge mensen etc..

Wij vinden niet dat iemand, al dan niet met een beperking, een voorrecht heeft of een uitzonderingspositie moet krijgen. Wel zien wij de waarde van diversiteit en individuele aanvulling vanuit ieders persoonlijke ervaring op de maatschappij. 
De gebouwde omgeving mag geen beperking zijn op deelname, iedereen moet zelfstandig en gelijkwaardig kunnen mee doen.

  • Wij spreken de taal van de gebruikers en hebben een groot netwerk binnen de landelijke belangenverenigingen.
  • Wij spreken de taal van de ontwerpers en bouwers.
  • Wij slaan de brug tussen de vele individuele gebruikerseisen en de vraag naar bouwtechnische eisen van de makers.