Over ons


PBTconsult is het ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in bouwtechnische vraagstukken en oplossingen aangaande toegankelijkheid van gebouwen, het openbaar domein, evenementen, attracties, OV-knooppunten en OV haltes. Bij ons werken architecten en bouwkundig ingenieurs die dagelijks bezig zijn met objectieve, realistische en haalbare oplossingen voor fysieke toegankelijkheid. Wij analyseren de bestaande situatie of het ontwerp en adviseren hoe de fysieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving kan worden verbeterd. 

Toegankelijkheid beperkt zich in onze visie niet tot mensen in een rolstoel, slechtzienden en dove mensen. Het gaat om DESIGN for ALL, toegankelijkheid voor iedereen: grote mensen, kleine mensen, oude mensen, jonge mensen etc.

Wij vinden niet dat iemand, met of zonder een beperking, a priori een voorrecht heeft of een uitzonderingspositie moet krijgen. Wij zien juist de waarde van diversiteit en individuele aanvulling vanuit ieders persoonlijke ervaring op de maatschappij. 
De gebouwde omgeving mag geen beperking zijn voor deelname. Wij vinden dat iedereen zo veel mogelijk zelfstandig en gelijkwaardig mee moet kunnen doen.
  • Wij spreken de taal van de ontwerpers en bouwers.
  • Wij spreken de taal van de gebruikers (we hebben een groot netwerk binnen de landelijke belangenverenigingen).
  • Wij begrijpen de wensen van gebouweigenaren en slaan de brug tussen de vele individuele gebruikerseisen en de vraag naar bouwtechnische eisen van de makers.