Richtlijnen


In het bouwbesluit worden de minimale eisen geformuleerd die gelden voor de bouw. Deze technische bouwvoorschriften zijn echter onvoldoende om een werkelijk integraal toegankelijk gebouwde omgeving te realiseren.
Wij hebben uitgangspunten, voor de technisch inhoudelijke kant van het begrip toegankelijkheid, uitgewerkt in diverse standaarden & ontwerprichtlijnen. Hiermee kan wel een integraal toegankelijke gebouwde omgeving worden gerealiseerd. 
Hiervoor hebben wij algemene nationale en internationale toegankelijkheidsrichtlijnen en -normen omgewerkt naar bouwtechnische eisen die kunnen worden toegepast bij ontwerp en realisatie, zodanig dat een synthese ontstaat tussen toegankelijkheidsrichtlijnen en de reguliere bouwkundige praktijk.

Beschikbare ontwerprichtlijnen en standaarden:
  • ITstandaard
  • Routegeleiding standaard
  • Criteria stemlocaties

Klik hieronder voor meer informatie over onze ontwerprichtlijnen en de ITstandaard.