DESIGN FOR ALL


Toegankelijk bouwen is niet langer vrijblijvend, maar door wetgeving een vereiste.

PBTconsult heeft objectieve, meetbare en realistische tools ontwikkeld om bij het bouwproces, vanaf het programma van eisen tot en met de realisatie, ondersteuning te bieden aan alle partijen in de bouwwereld.

Ontwerpt u al voor iedereen?

Zijn uw projecten al bruikbaar voor iedereen?

Op dit thema werken wij in opdracht van o.a.:

  • architectenbureaus
  • project (vastgoed) ontwikkelaars
  • aannemers
  • openbaar vervoersmaatschappijen      
  • bouwadviesbureaus
  • gebouweigenaren
  • overheden (gemeenten, provincies en Rijksoverheid)
  • non-profit instellingen
  • bedrijfsleven (producenten, horeca etc.)
  • attracties en evenementen

Lees meer

ITS Certificering

Certificeren van projecten voor hét Nederlands keurmerk voor de toegankelijkheid, het ITS Keurmerk.

Lees meer


TPN Toegankelijkheids Prestatie niveau


Het meetsysteem voor toegankelijkheid van gebouwen, woningen, openbaar vervoer en openbare ruimte.

Lees meer

ITstandaard

Bouwtechnische eisen voor toegankelijk ontwerpen en bouwen, de standaard in Nederland

 Lees meer

Nieuws

ITS Keurmerk ook in update 2020 van BREEAM Nieuw en Renovatie richtlijn erkend
ITS Keurmerk ook in update 2020 van BREEAM Nieuw en Renovatie richtlijn erkend
Het certificaat voor duurzame bouw BREEAM heeft onlangs een hernieuwde beoordelingsrichtlijn voor duurzame nieuwebouw en renovatie uitgebracht. Daarin is, net als bij eerdere uitgaven, het ITS Keurmerk weer opgenomen als equivalent voor het voldoen aan de eisen voor fysieke toegankelijkheid.
Meer
Nieuwbouw European Medicines Agency (EMA) volledig toegankelijk
Nieuwbouw European Medicines Agency (EMA) volledig toegankelijk
Nadat in 2017 is besloten dat het hoofdkantoor van EMA naar Nederland verhuist i.v.m. de Brexit, zijn direct de voorbereidingen voor nieuwbouw aan de Zuidas in Amsterdam gestart. Het project is binnen zeer korte tijd gerealiseerd en voldoet o.a. volledig aan de Nederlandse toegankelijkheidsnorm “ITstandaard”. Eind 2019 is het nieuwe EMA gebouw opgeleverd en vanaf begin 2020 in gebruik genomen. Na ingebruikname is door PBTconsult een toegankelijkheidsscan uitgevoerd, waarna het ITS-Totaal Keurmerk kon worden toegekend. Een erkenning van een ontwerp- en realisatieproces dat voldoet aan de modernste eisen op het gebied van fysieke toegankelijkheid, precies zoals dat het Rijksvastgoedbedrijf en de EMA voor ogen stond.
Meer
PBTconsult presenteert ITstandaard 2020 en TPN systeem voor toegankelijkheid
PBTconsult presenteert ITstandaard 2020 en TPN systeem voor toegankelijkheid
Met de release van de ITstandaard 2020, de vernieuwde norm voor Fysieke Toegankelijkheid van de gebouwde omgeving, openbaar vervoer en evenementen, en het Toegankelijkheid Prestatie Niveau systeem (TPN) zet PBTconsult weer een belangrijke stap op weg naar een goed toegankelijke omgeving voor iedereen.
Meer