DESIGN FOR ALL


Toegankelijk bouwen is niet langer vrijblijvend, maar door wetgeving een vereiste. Maar een toegankelijke gebouwde omgeving is juist voor iedereen prettig en comfortabel. Wetgeving of niet, toegankelijk bouwen, ofwel DESIGN FOR ALL, is altijd goed!

Wij zijn een ingenieurs- en adviesbureau met ruime ervaring in het toetsen en adviseren m.b.t. toegankelijk bouwen. Bekijk onze Referentieprojecten om een beeld te krijgen van ons veelzijdige werkveld.
Wij hebben objectieve tools ontwikkeld om bij het bouwproces, vanaf het programma van eisen tot en met de realisatie, ondersteuning te bieden aan alle partijen in het bouwproject om de fysieke toegankelijkheid te helpen borgen. 

PBTconsult is de uitvoerder van het ITS Keurmerk in Nederland.

Ontwerpt of bouwt u al voor iedereen?
Zijn uw projecten al bereikbaar en bruikbaar voor iedereen?

Op dit thema werken wij in opdracht van o.a.:
  • aannemers
  • architectenbureaus
  • attracties en evenementen
  • bedrijfsleven (producenten, horeca etc.)
  • bouwadviesbureaus
  • gebouweigenaren
  • non-profit instellingen
  • openbaar vervoersmaatschappijen      
  • overheden (gemeenten, provincies en Rijksoverheid)
  • project (vastgoed) ontwikkelaars

Lees meer

ITS KEURMERK

Het ITS Keurmerk is het meest gebruikte keurmerk in Nederland voor het waarborgen van de toegankelijke gebouwde omgeving en wordt bv. vaak opgenomen in het Programma van Eisen.

Lees meer


ITSTANDAARD

De ITstandaard bevat bouwtechnische criteria voor toegankelijk ontwerpen en bouwen. Het is de meest toegepaste, internationaal erkende, norm voor toegankelijk bouwen in Nederland.

 Lees meer

3B Label

tpn 3B label

Het 3B Label is hét classificatiesysteem voor fysieke toegankelijkheid van bestaande gebouwen, woningen, openbaar vervoer en de openbare ruimte. Uitstekend geschikt om beleid te maken.

Lees meer