Criteria

Weergave
Sorteren op

Deel 3 CRITERIA


PBTconsult stelt u de onderstaande documenten en afbeeldingen ter inzage beschikbaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Copyright © 2023 PBTconsult BV, Utrecht
Auteurs: Willem Jagersma en Robert de Kloe

Opbouw en indeling van Deel 3: Criteria
3-H1.01 Parkeervoorziening
3-H1.02 Parkeergarage
3-H1.03 Toegangsroute
3-H1.04 Afzet- en Opstapplaats
3-H1.05 Parkeerplaats GPA (auto)
3-H1.06 Parkeerplaats GPAsc (scootmobiel)
3-H1.07 Buitentrap
3-H1.08 Buiten-hellingbaan
3-H1.09 Stramp (buiten)
3-H1.10 Straatmeubilair
3-H1.11 Oversteekplaatsen (voetgangers)
3-H1.12 Routegeleiding

3-H2.01 Hoodtoegang
3-H2.02 Overige gebouwtoegangen
3-H2.03 Doorgangen (tussen 2 ruimten)
3-H2.04 Deur
3-H2.05 Schuifdeur
3-H2.06 Tourniquet
3-H2.07 Draaihek
3-H2.08 Toegangssluis
2-H2.09 Toegangspoortje
3-H2.10 Toegangsautorisatie

3-H3.01 Verkeersruimte (horizontaal)
3-H3.02 Rolpad (tapis roulant)
3-H3.03 Hoogteverschil (in vloeren van dezelfde bouwlaag)
3-H3.04 Spleet (in vloer of ondergrond)
3-H3.05 Leuning
3-H3.06 Borstwering

3-H4.01 Verticaal stijgpunt
3-H4.02 Trap
3-H4.03 Noodtrap
3-H4.04 Tribunetrap
3-H4.05 Fietsentrap en/of -helling
3-H4.06 Hellingbaan
3-H4.07 Trap- & Hellingbaanleuning
3-H4.08 Lift
3-H4.09 Hefplateaulift
3-H4.10 (stoel/plateau/zweef) Traplift
3-H4.11 Roltrap
3-H4.12 Stramp (binnen)
3-H4.13 Zwembadlift

3-H5.01 Verblijfsruimte
3-H5.02 Opstel- en gebruiksvlak
3-H5.03 Eetplek
3-H5.04 Zitplek (wonen)
3-H5.05 Slaapplek
3-H5.06 Werkplek
3-H5.07 Vergaderplek
3-H5.08 Scootmobielberging
3-H5.09 Kleedruimte IT
3-H5.12 Terras en Balkon
3-H5.13 Overige ruimten/gebieden (drempelwaarden)
3-H5.14 Rolstoel toeschouwersplaats
3-H5.15 Vrije hoogte
3-H5.16 Vloer

3-H6.01 Deurkruk
3-H6.02 Deurdranger
3-H6.03 Deurautomaat
3-H6.04 Duwbalk (panieksluiting)
3-H6.05 Horizontale Deurgreep
3-H6.06 Bedieningselement
3-H6.07 Raamboompje
3-H6.08 Bel (bel, beltableau)
3-H6.09 Brievenbus
3-H6.10 (video-) Intercom
3-H6.11 Balie
3-H6.12 Schuiflade
3-H6.13 Katheder
3-H6.14 Tafel en Werkblad
3-H6.15 Keukenwerkblad
3-H6.16 Zitmeubel
3-H6.17 Bed
3-H6.18 Kast en Schap
3-H6.19 Lockers
3-H6.20 Garderobe
3-H6.21 Bloktredentribune
3-H6.22 Podium
3-H6.23 Spiegel
3-H6.24 Automaat
3-H6.25 Betaal- en Pinautomaat
3-H6.26 Markering (van transparante obstakels)
3-H6.27 Markering (van niveauverschillen)
3-H6.28 Slechthorenden voorziening

3-H7.01 Toiletruimte IT (integraal Toegankelijk)
3-H7.02 Toiletruimte BH (Bezoekbaar Horecatoilet)
3-H7.03 Toiletruimte BW (Bezoekbaar Woningtoilet)
3-H7.04 Doucheruimte IT (Integraal Toegankelijk)
3-H7.05 Sanitairruimte IT (Integraal Toegankelijk)
3-H7.06 Sanitairruimte ITW (Integraal Toegankelijk Wonen)
3-H7.07 IT-toiletpot
3-H7.08 IT-wastafel
3-H7.09 IT-sanitairbeugel
3-H7.10 IT-alarminstallatie
3-H7.11 IT-doucheplek
3-H7.12 Douchezitje
3-H7.13 Accesoires sanitaire ruimten

3-H8.01 Veilgheid

3-H9.01 Informatiebord en/of -scherm
3-H9.02 Display en Touchscreen
3-H9.03 Braille-tekst
3-H9.04 Tactiele-tekst