Filters

ITstandaard 2018

Weergave
Sorteren op

Hieronder kunt u doorklikken naar de hoofdstukken in deel 1 t/m 4 van de ITstandaard 2018.

PBTconsult stelt u de onderstaande documenten en afbeeldingen ter inzage beschikbaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Copyright © 2018 PBTconsult BV, Utrecht
Auteurs: Willem Jagersma en Robert de Kloe