Filters

ITstandaard 2023

Weergave
Sorteren opHieronder kunt u doorklikken naar de hoofdstukken in deel 1 t/m 3 van de ITstandaard 2023.


PBTconsult stelt u de onderstaande documenten en afbeeldingen ter inzage beschikbaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Copyright © 2023 PBTconsult BV, Utrecht
Auteurs: Willem Jagersma en Robert de Kloe