Filters

Routegeleiding 2013

Weergave
Sorteren op


Tactiele routegeleiding voor mensen met een visuele beperking, versie 2013

Criteria uit de Ontwerprichtlijn voor het ontwerpen van gids- en geleidelijnen in het openbaar domein, gebouwen, OV- knooppunten en haltes.

PBTconsult stelt u de onderstaande documenten en afbeeldingen ter inzage beschikbaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Copyright © 2020 PBTconsult BV, Utrecht
Auteurs: Willem Jagersma en Robert de Kloe

2. 1 UITGANGSPUNTEN
2. 2 OPBOUW
2.3  CONTRAST 

3.1 CERTIFICERING 

4.1 GIDSLIJN (algemene beschrijving)
4.2 GELEIDELIJN (algemene beschrijving)
4.3 GELEIDELIJN (types)
4.4 WAARSCHUWINGSMARKERING (algemene beschrijving)
4.5 WAARSCHUWINGSMARKERING (types)
4.6 OBJECTMARKERING (beschrijving)
4.7 INSTAPMARKERING (beschrijving)
4.8 OVERSTEEKLIJN (beschrijving)
4.9 ATTENTIEVLAK (beschrijving)

5.1 HOEKOPLOSSINGEN
5.2 KRUISINGEN
5.3 VERSPRINGINGEN
5.4 BEËINDIGING EN AANSLUITING OP GIDSLIJN
5.5 DEUREN EN LIFTEN
5.6 TRAPPEN
5.7 HELLINGBANEN
5.8 OVERSTEEKPLAATSEN
 
6.1 HALTES EN PERRONS

NB: Versie 2020 zal binnenkort op deze pagina worden gepubliceerd.