Richtlijnen

Weergave
Sorteren op

In het bouwbesluit worden de minimale eisen geformuleerd die gelden voor de bouw. Deze technische bouwvoorschriften zijn echter onvoldoende om een werkelijk integraal toegankelijk gebouwde omgeving te realiseren.
Daarom hebben wij de uitgangspunten (voor de technisch inhoudelijke kant van het begrip toegankelijkheid) uitgewerkt in diverse standaarden & ontwerprichtlijnen. Hiermee kan wel een integraal toegankelijke gebouwde omgeving worden gerealiseerd. 
Daarvoor hebben wij algemene nationale- en internationale toegankelijkheidsrichtlijnen en -normen omgewerkt naar bouwtechnische eisen die kunnen worden toegepast bij ontwerp en realisatie, zodanig dat een synthese ontstaat tussen toegankelijkheidsrichtlijnen en de reguliere bouwkundige praktijk.

Beschikbare Publicaties:
  • ITstandaard - norm voor toegankelijk bouwen
  • Routegeleiding standaard - richtlijn voor het toepassen van routegeleiding voor blinden en slechtzienden
  • Criteria stemlocaties - richtlijn voor toegankelijke stemlocaties

Deze publicaties zijn beschikbaar als boek en digitaal te raadplegen via deze website. Klik hieronder voor meer informatie over onze ontwerprichtlijnen en de ITstandaard.