Filters

Advies & Support

Weergave
Sorteren op


Wij adviseren en begeleiden bedrijven, overheden, organisaties en stichtingen die toegankelijkheid van gebouwen, woningen, openbaar vervoer, openbare ruimte, evenementen en/of producten willen verbeteren. Heeft u een vraag over toegankelijkheid, heeft u een second opinion nodig, of wilt u weten hoe het nu precies zit met de regelgeving en toegankelijkheid, wij helpen u graag verder!

Expert Advies
Toegankelijkheid kan een onderwerp van discussie zijn, bijvoorbeeld wanneer twee partijen onderling van mening verschillen of een situatie wel of niet toegankelijk is. Is aan de eisen voldaan zoals deze zijn overeengekomen? Wij kunnen als onafhankelijke en gespecialiseerde partij advies uitbrengen over de betreffende situatie.

Toegankelijkheid Advies
Zijn er knelpunten m.b.t. fysieke toegankelijkheid geconstateerd in uw ontwerp van bv. een gebouw, dan kunnen wij u adviseren hoe deze het beste kunnen worden opgelost. Op basis van onze ruime ervaring vinden we altijd een goede oplossing.

Support tijdens het bouwproces
Wilt u er zeker van zijn dat het uiteindelijke gebouwde object voldoet aan de door u gestelde toegankelijkheidseisen, dan is het in onze ervaring goed om vinger aan de pols te houden, tijdens de ontwerp fase en ook tijdens het bouwen zelf. PBTconsult kan uw bouwproces begeleiden in alle fasen om het aspect fysieke toegankelijkheid te borgen en onnodige faalkosten te helpen voorkomen.  

Klik hieronder voor meer informatie: