Certificeren

Weergave
Sorteren op


Inspanningen voor waarborging van de fysieke toegankelijkheid kunnen door PBTconsult worden gecertificeerd. Hiermee kunt u inzichtelijk maken of bevestigen dat een gebouw, object, openbare ruimte of evenement voldoet aan de ITstandaard of de gestelde eisen behorend bij het gewenste ambitieniveau.

Klik hieronder voor meer informatie: