3B Compliance Check DO-TO-UO

Weergave
Sorteren op

Bent u bezig met een Detailontwerp (DO), Technisch Ontwerp (TO) of Uitvoeringsontwerp (UO) en wilt u weten hoe dit ontwerp presteert op het terrein van toegankelijkheid? Moet u voldoen aan de ITstandaard bij oplevering? In alle fasen van ontwerp en uitvoering kunnen wij uw ontwerp (of deelontwerp) op mogelijke toegankelijkheidsknelpunten toetsen. Door het ontwerpproces in alle fasen te begeleiden zorgen we ervoor dat het voldoen aan de gewenste toegankelijkheidscriteria geborgd blijft. Hiermee kunnen veel faalkosten in de uitvoeringsfase worden voorkomen.

Het ontwerp wordt geïnventariseerd aan de hand van de door ons ontwikkelde 3B-methodiek (3B = bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid) en getoetst aan de criteria zoals bv. de ITstandaard. Indien gewenst kunnen wij ook aangeven welke opties er zijn om eventuele knelpunten op te lossen.

Klik hieronder voor meer informatie.

Wilt u een offerte aanvragen voor een Compliance Check SO/VO? Stuur een email naar info@pbtconsult.nl.