3B Methodiek


De 3B methodiek staat voor een integrale benadering waarmee de toegankelijkheidsbegrippen Bereikbaarheid, Betreedbaarheid en Bruikbaarheid van de gebouwde omgeving in kaart worden gebracht. Onderliggende filosofie is "Design for all" en een veilig, eenduidig en eenvoudige gebruik van de gebouwde omgeving.
Als de omgeving integraal bruikbaar moet zijn voor iedereen, dan kan dat meestal niet gerealiseerd worden door alleen maar enkele voorzieningen aan te brengen.

Vaak genoeg zien wij in de praktijk dat men met goede intentie inspanningen doet om de gebouwde omgeving toegankelijk te maken. Deze inspanningen worden vaak uitgevoerd naar aanleiding van de specifieke wensen van een persoon die de betreffende situatie als beperkend ervaart. Het in brede zin kunnen overzien van de toegankelijkheidsproblematiek om daarna tot een goede oplossing te komen waar iedereen wat aan heeft is echter een vak, het gaat dan ook verder dan bijvoorbeeld het plaatsen van een oploop bij een te hoge drempel.

Met de 3B methodiek doorgronden wij de vraagstelling integraal. Onze adviezen meegenomen in de realisatie, resulteren in een gelijkwaardig en zelfstandig gebruik voor iedereen.