ITstandaard

Weergave
Sorteren op


De Integrale Toegankelijkheid standaard (ITstandaard) is dé (internationaal) erkende standaard voor toegankelijk bouwen in Nederland. In deze standaard zijn de algemene toegankelijkheidsrichtlijnen en -normen door ons omgewerkt naar bouwtechnische eisen, die worden toegepast bij het ontwerpen en realiseren van integraal toegankelijke projecten. 

De definitie van fysieke toegankelijkheid is:
"de eigenschap van buitenruimten, gebouwen, woningen en vervoer die maakt dat mensen - divers als ze zijn - er kunnen doen wat ze er volgens de bestemming moeten kunnen doen." 

De criteria komen onder andere voort uit het handboek voor Toegankelijkheid, het Bouwbesluit, NEN 1814/NPR1815, ASVV, PBTconsult Routegeleiding, Handboek Ergonomie/Human Factors, Neufert Architects' Data en Universal Design, NEN-ISO-21542 en Zicht op Ruimte.

De criteria van de ITstandaard zijn in overleg met verschillende belangenverenigingen, gezamenlijk vertegenwoordigd door Ieder(in), opgesteld. Wijzigingen door veranderende maatschappij en/of aanpassingen in wet- en regelgeving worden in updates van de ITstandaard opgenomen en gepubliceerd. 

Voldoet de gebouwde omgeving aan de criteria uit de ITstandaard, dan komt het in aanmerking voor een ITS Keurmerk. Een keurmerk op zichzelf hoeft niet het doel te zijn, toegankelijk bouwen wel! 

De ITstandaard en het bijbehorende ITS Keurmerk zijn officieel erkend door de American Disability Act (ADA) en de certificaten van WELL en BREEAM als gelijkwaardige criteria voor toegankelijkheid. Dat betekent dat het voldoen aan de ITstandaard gelijk staat aan het voldoen aan de eisen van de ADA, WELL en BREEAM op het gebied van fysieke toegankelijkheid. Het hebben van een ITS Keurmerk volstaat voor deze certificering schema's om te voldoen aan het hoofdstuk fysieke toegankelijkheid.

De ITstandaard 2023 is tegen vergoeding als document (boek) te bestellen.
De criteria van de ITstandaard 2020 zijn online te raadplegen, u kunt hiervoor een gratis account aanmaken. 

Klik hier om als nieuwe gebruiker een gratis account aan te maken of in te loggen (als u al een account heeft).

Klik hier voor het bestellen van de ITstandaard (volledige versie).