Algemeen

Weergave
Sorteren op


Deel 1 ALGEMEEN


PBTconsult stelt u de onderstaande documenten en afbeeldingen ter inzage beschikbaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Copyright © 2020 PBTconsult BV, Utrecht
Auteurs: Willem Jagersma en Robert de Kloe

1 A-.-01 Verantwoording
1 A-.-02 Inleiding
1 A-.-03 Uitgangspunten
1 A-.-04 ITstandaard categorieën
1 A-.-05 Begrippen