Ergonomie

Weergave
Sorteren op

 


Deel 2 ERGONOMIE


PBTconsult stelt u de onderstaande documenten en afbeeldingen ter inzage beschikbaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Copyright © 2020 PBTconsult BV, Utrecht

Auteurs: Willem Jagersma en Robert de Kloe


2 E1-01 Verlichting
2 E1-02 Verlichtingsbalans
2 E2-01 Contrast
2 E3-01 Zichtlijnen
2 E3-02 Leesbaarheid
2 E3-03 Redundantie
2 E4-01 Akoestiek
2 E4-02 Geluidsversterking
2 E5-01 Informatie
2 E6-01 Horizontale verplaatsing
2 E6-02 Verticale verplaatsing
2 E7-01 Rollator
2 E7-02 (handbewogen) Rolstoel (inclusief reikmogelijkheden)
2 E7-03 Scootmobiel
2 E7-04 Persoon met taststok
2 E7-05 Persoon met hulphond