De ITstandaard 2023: nog toegankelijker!

De ITstandaard 2023: nog toegankelijker!

Bij PBTconsult leggen we ons al jaren toe op het toegankelijk maken van gebouwen, het openbaar vervoer en de openbare ruimte. In de nieuwste update van de  ITstandaard zijn de meest recente ITS criteria om integraal toegankelijk te kunnen bouwen opgenomen.

Steeds langer zelfstandig wonen is de wens van de vergrijzende samenleving, hiervoor zijn levensloopbestendige, toegankelijke woningen noodzakelijk en daarmee wordt toegankelijk bouwen steeds meer de norm. Om dit in de praktijk toe te passen hebben we een set criteria voor het realiseren van toegankelijke woningen – van studentenwoning tot zorgwoning - ontwikkeld. Het certificaat ITS Wonen is aan het ITS Keurmerk toegevoegd.

Het Handboek voor Toegankelijkheid is het uitgangspunt geweest voor de eerste editie van de ITstandaard in 2008. Inmiddels volgt de ITstandaard 2023 qua opzet en hoofdstukindeling grotendeels de internationale norm voor toegankelijkheid, de NEN-ISO21542. In de nieuwste uitgave is de EN 17210 opgenomen, hiermee wordt een link gelegd met de Europese norm. Verder zijn ontwikkelingen en specifieke uitgangspunten van de Nederlandse situatie meegenomen voor wat betreft mobiliteitshulpmiddelen, revalidatietechnieken enzovoorts. En net als in vorige edities hebben belangenorganisaties een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de aangescherpte criteria van de ITstandaard 2023.

De ITstandaard 2023 is bruikbaar vanaf het vaststellen van het ambitieniveau en Programma van Eisen tot aan het bouwbestek en de uitvoering van (ver)bouwprojecten. Ook kan de ITstandaard benut worden als checklist en/of norm voor het uitvoeren van een toegankelijkheidskeuring van utiliteitsbouw, OV, woningen, gebruiksobjecten en/of evenementen. Bouwen volgens de ITstandaard is een duurzame keuze die past binnen de BREEAM certificeringsmethode omdat toegankelijkheid wordt meegenomen vanaf de ontwerp- en bouwfase.

 De nieuwste uitgave van de ITstandaard 2023 in boekvorm kan besteld worden via het bestelformulier.

Terug