ITS Certificering

Een object, evenement of OV-voertuig komt in aanmerking voor het ITS Certificaat wanneer het voldoet aan de uitgangspunten die in de ITstandaard zijn opgenomen. Of een object, evenement of OV-voertuig in aanmerking komt, wordt door ons bepaald aan de hand van een opname/inspectie op locatie, of het testen van het object c.q. product.

Bouwproducten die het ITS-certificaat hebben zijn ITS Keurmerk proof. Dat wil zeggen dat ze, mits correct toegepast, intrinsiek leiden tot een bijdrage aan een gebouw dat het ITS Keurmerk kan krijgen.

Wilt u meer informatie of een ITS Certificering aanvragen, neem dan contact met ons op.