Kennisoverdracht


Wat is toegankelijkheid, waar krijg je mee te maken, welke normen moeten worden aangehouden, hoe worden normen geïnterpreteerd?

Workshops
Het doel van de toegankelijkheidsworkshops die wij geven is om deelnemers vertrouwd te maken met het begrip toegankelijkheid en inzicht te geven in normen, richtlijnen en wetgeving die in Nederland van toepassing zijn.

Standaarden
Op verschillende thema’s hebben wij ontwerprichtlijnen ontwikkeld, deze geven duidelijke en objectieve criteria voor toegankelijk ontwerpen en bouwen. Deze kunt u bij ons bestellen.

Klik hieronder voor meer informatie.