3B Compliance Check UITVOERING

Wanneer de opdrachtgever of gebouweigenaar in het Programma van Eisen heeft opgenomen dat het ITS Keurmerk moet worden gehaald na ingebruikname van het object (gebouw, openbare ruimte, evenement of product) is het van belang dat het  object opgeleverd wordt met een verklaring dat het voldoet aan de ITstandaard criteria.

Daarvoor heeft PBTconsult de Compliance Check UITVOERING. Dit betreft een keuring van het object voor oplevering op basis van de ITstandaard. Wanneer het object voldoet aan de ITstandaard (of evt een andere norm als die in het PvE staat) wordt door PBTconsult een verklaring afgegeven dat het object ITS Keurmerk waardig is.

De uiteindelijke keuring voor het ITS Keurmerk vindt plaats na ingebruikname en in opdracht van de gebouweigenaar. 

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte, stuur een email naar info@pbtconsult.nl.