Ontwerptoetsing


Bent u bezig met een schetsontwerp, of wilt u weten hoe een definitief ontwerp presteert op het terrein van toegankelijkheid? 

Vinden er in de uitvoering wijzigingen plaats en wilt u weten wat de invloed van deze wijzigingen zijn op toegankelijkheid? Moet u voldoen aan de ITstandaard bij oplevering? In alle fasen van ontwerp en uitvoering kunnen wij uw ontwerp (of deelontwerp) op mogelijke toegankelijkheidsknelpunten toetsen.
Het ontwerp wordt geïnventariseerd aan de hand van de door ons ontwikkelde 3B-methodiek (bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid) en getoetst aan de criteria van de ITstandaard. Indien gewenst kunnen wij ook aangeven welke opties er zijn om eventuele knelpunten op te lossen.

Klik hieronder voor meer informatie.