Ontwerptoetsing


Elk bouwproces begint in met de ontwerpfase. Dat is het moment om de juiste keuzes te maken om fysieke toegankelijkheid echt onderdeel te maken van het ontwerp zodat een Inclusief Gebouw ontstaat.

PBTconsult heeft de kennis en ervaring om u te helpen om het ontwerp te toetsen aan toegankelijkheidscriteria en vervolgens advies te geven hoe u knelpunten kunt oplossen. Daarbij geven wij oplossingsrichtingen aan. Het ontwerp blijft de verantwoordelijkheid van de Architect c.q. ontwerper.

In alle fasen van het ontwerp t/m de uitvoering kunnen wij tussentijdse toetsen doen om de fysieke toegankelijkheid in het ontwerp en de uitvoering daarvan te borgen.

Klik hieronder voor meer informatie.