ITS Keurmerk weer opgenomen in update 2020 van BREEAM

ITS Keurmerk weer opgenomen in update 2020 van BREEAM

BREEAM heeft onlangs een nieuwe beoordelingsrichtlijn voor duurzame nieuwbouw en renovatie uitgebracht. Het ITS Keurmerk is hierin wederom opgenomen. Om het ITS Keurmerk te verkrijgen moet een gebouw compliant zijn aan de criteria zoals die zijn gesteld in de ITstandaard van PBTconsult. Gebouwen die voldoen aan de ITstandaard 2018 (of latere versies) scoren automatisch punten voor fysieke toegankelijkheid in het BREEAM certificeringssysteem. 

 

Terug