ITs officieel het equivalent van de ADA

ITs officieel het equivalent van de ADA

De Americans with Disabilities Act (ADA) is een federale Amerikaanse wet, bedoeld om Amerikanen met een beperking gelijke rechten te geven en om discriminatie van die groep tegen te gaan. De wet houdt onder andere in dat publieke gebouwen, het openbaar vervoer en kantoorgebouwen goed toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Op basis van deze wet is de ADA-standaard voor toegankelijk design ontwikkeld. In Nederland hebben we hiervoor de Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs). De ITs is op 24 oktober 2016 door het International WELL Building Institute officieel benoemd tot equivalent van de ADA-ontwerprichtlijnen.

Terug