Design for all


"Design for all" is een ontwerpfilosofie. 

Het idee van “voor iedereen ontwerpen” is dat zoveel mogelijk mensen, onafhankelijk van zaken als leeftijd, functiebeperking of leesvaardigheid, goed in staat zijn om producten, gebouwen en diensten te gebruiken. In bestaande situaties moet je daarvoor soms extra maatregelen nemen, zoals het plaatsen van een lift, de inzet van een verrijdbare hellingbaan, het aanbrengen van routegeleiding in het tracé of het achteraf plaatsen van een toegankelijk toilet.  Maar idealiter is iets zo ontworpen dat er geen gebruikersgroepen worden uitgesloten en er dus geen extra maatregelen nodig zijn.

Uit onze jarenlange ervaring weten wij ook dat de gebouwde omgeving, ontworpen vanuit de design for all (ook wel universal design, design4all of D4A genoemd) door gebruikers als prettig wordt ervaren. Een goede bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid is voor elke gebruikers prettig. En het mooie is dat het helemaal niet meer hoeft te kosten, om integraal toegankelijk te bouwen.

De aandacht voor het ontwerpen van onze omgeving met de praktische-, en ergonomische bruikbaarheid op het netvlies neemt gelukkig toe. De architect neemt hierin ook steeds meer zijn verantwoordelijkheid en uitdaging om esthetiek en bruikbaarheid te integreren in een ontwerp. 
Duurzaamheidlabels als Breeam, Well en Fitwell hebben dan ook toegankelijkheid als onderdeel opgenomen in hun certificering methodiek.

De aandacht voor fysieke toegankelijkheid is in de laatste jaren flink toegenomen onder invloed van het
VN verdrag voor mensen met een beperking.