Design for all


"Design for all" is een ontwerpfilosofie. 

Het idee van “voor iedereen ontwerpen” is dat zoveel mogelijk mensen, onafhankelijk van zaken als leeftijd, functiebeperking of leesvaardigheid, zonder 'drempels' in staat zijn om de (te realiseren) openbare ruimte, het openbaar vervoer, gebouwen en producten & diensten te gebruiken. 

In bestaande situaties moeten daarvoor vaak extra maatregelen genomen worden, zoals bv. het plaatsen van een lift, de inzet van een verrijdbare hellingbaan, het aanbrengen van routegeleiding in het tracé of het achteraf plaatsen van een toegankelijk toilet. 

Maar idealiter is iets al zo ontworpen dat er geen gebruikersgroepen worden uitgesloten en dus geen extra maatregelen nodig zijn.

Uit onze jarenlange ervaring weten wij dat de gebouwde omgeving ontworpen vanuit de Design for All (ook wel universal design, design4all of D4A genoemd) filosofie door alle gebruikers als prettig wordt ervaren. Een goede bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid is immers voor elke gebruiker comfortabel. En het mooie is, dat het helemaal niet meer hoeft te kosten om integraal toegankelijk te bouwen!

De aandacht voor het ontwerpen van onze omgeving met de praktische-, en ergonomische bruikbaarheid op het netvlies neemt gelukkig toe. De architect neemt hierin steeds meer haar/zijn verantwoordelijkheid en gaat de uitdaging aan om esthetiek en bruikbaarheid te integreren in een ontwerp. 
Duurzaamheid labels als BREEAM, WELL en Fitwell hebben dan ook voor toegankelijkheid de ITstandaard c.q. het ITS Keurmerk als onderdeel opgenomen in hun certificering methodiek.

De aandacht voor fysieke toegankelijkheid is in de laatste jaren flink toegenomen onder invloed van het
VN verdrag voor mensen met een beperking. Design for All is een krachtige denkwijze om de fysieke toegankelijkheid op een hoger plan te brengen. Bij PBTconsult zijn we ons daar sterk van bewust.