TPN


Toegankelijkheids Prestatie Niveau (TPN) is een door ons ontwikkeld classificatiemodel waarmee de toegankelijkheidsprestatie van de gebouwde omgeving (gebouwen, woningen, openbare ruimte en openbaar vervoer) op een praktische, meetbare en consistente manier in beeld wordt gebracht.


Het TPN wordt weergegeven met een label. Dit TPN Label geeft het toegankelijkheidsniveau van het opgenomen project aan. 
Dit model is uitermate geschikt als vertrekpunt voor beleids- en toegankelijkheidsdoelstellingen.

TPN kent 2 uitvoeringsvormen, te weten TPN Indicatief  en TPN Totaal.

Klik hieronder voor meer informatie.