NAVILENS wayfinding


Wat is Navilens?

Mensen met een visuele beperking hebben moeite om bewegwijzering of informatieborden in de openbare ruimte goed te kunnen lezen. Hierdoor is het voor hen lastig om zich in een onbekende omgeving zelfstandig te oriënteren en de weg te vinden. NAVILENS heeft hiervoor een oplossing bedacht. Zij ontwikkelde een nieuwe toegankelijke en universele QR code, waarmee mensen met een visuele beperking zich beter kunnen oriënteren, navigeren en toegang hebben tot informatie in onbekende omgevingen. En dit allemaal met behulp van een gratis downloadbare app voor de smartphone. De toevoeging van de code aan de bestaande veilige geleidelijnen, zorgen ervoor dat de geleidelijnen "slim" gemaakt worden.

De QR code bestaat uit een aantal vierkante felgekleurde blokjes, die al op grote afstand herkend wordt door de camera van de smartphone. De camera hoeft hiervoor niet stilgehouden te worden en de codes kunnen al in een zeer scherpe hoek herkend worden. Omdat blinden en slechtzienden de gewone QR codes zeer lastig kunnen gebruiken, is gekeken hoe de codes anders ontwikkeld zouden kunnen worden. De achterliggende technologie van deze codes is ontwikkeld na 5 jaar onderzoek door het Spaanse bedrijf Neosistec en de Universiteit van Alicante. Het systeem is getest en gevalideerd door de ONCE, de nationale blindenvereniging van Spanje.

Sinds de lancering in maart 2018 is het geïmplementeerd bij diverse openbaarvervoersystemen over de hele wereld, bij een aantal musea, in het straatbeeld van diverse steden en bijvoorbeeld op verpakkingen in de supermarkt. 


Zeer gebruikersvriendelijke interface

De NAVILENS App is bedoeld voor mensen met een visuele beperking. Met deze app scan je de codes zonder dat je precies hoeft te weten waar ze exact zijn. De app leest de informatie voor die bij de code hoort.

De NAVILENS GO App is bedoeld voor mensen die wel kunnen zien. Het biedt AR technologie en geeft navigatie informatie, geprojecteerd op het beeld van de werkelijkheid, maar kan ook extra audiovisuele informatie bieden bij het object waar de code geplaatst is.

De voordelen van navilens

Het NAVILENS code systeem is zeer robuust en veilig. Alle voordelen op een rij:

 Lange afstand: Codes zijn op lange afstand te lezen: minimaal 12 keer verder dan gewone barcode- of QR codelezers.

 De snelste: De codes worden zeer snel gelezen: in 1/30ste van een seconde.
 Grote hoek: Je hoeft niet recht voor een code te staan. Codes worden in een grote hoek van 160° gelezen.
 Alle lichtcondities: De codes blijven leesbaar onder alle omstandigheden: van fel zonlicht tot avondschemer.
   Precieze oriëntatie: NAVILENS bepaalt nauwkeurig de afstand tussen de gebruiker en de code en geeft de relatieve hoek aan.
 Geen focus nodig: Vanwege de snelheid waarmee de codes gelezen worden, hoeft de camera niet te focussen.
 In beweging: Het algoritme van NAVILENS herkent de code ook als de de smartphone in beweging is.
 Meer codes tegelijk: NAVILENS ziet meer codes tegelijk, die op een efficiënte manier met de gebruiker gedeeld worden
 Meertalig: De code informatie wordt in 33 talen weergegeven, afhankelijk van de ingestelde taal op de smartphone.
 Veilig gebruik: De codes kunnen niet zelf aangemaakt worden en zijn daardoor veilig in gebruik