1 A-.-03 Uitgangspunten


Integrale Toegankelijkheid

 

Integrale toegankelijkheid is de eigenschap van gemaakte voorzieningen (buitenruimten, producten, evenementen, gebouwen en woningen), die maakt dat mensen alle ruimten in die voorzieningen zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk kunnen bereiken en betreden en alle functies in die voorzieningen zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk kunnen gebruiken. 

Integraliteit

 

Alle bouwkundige- en inrichtingselementen zijn op elkaar afgestemd en worden in samenhang bezien. Het betreft dus geen categorale/specifieke voorzieningen.

Mensen

 

Iedereen die redelijkerwijs in staat wordt geacht de voorziening gelijkwaardig en zelfstandig te gebruiken[1].

Veiligheid

Toegankelijkheid is niet uitsluitend voor mensen met beperkingen, maar heeft ook te maken met veiligheid en gebruiksgemak voor iedere gebruiker. 
Een aantal criteria in de ITstandaard heeft dan ook betrekking op veiligheid (o.a. bij trappen, hellingbanen, vrije hoogte, markeringen).
De laatste jaren is er een nieuwe categorie mensen ontstaan die ook baat hebben bij deze veiligheidsvoorzieningen, te weten mensen die tijdens het lopen volledig gefixeerd zijn op het schermpje van hun smartphone. 

Zelfstandig

Zelfstandig betekent zonder hulp van derden.

Gelijkwaardig

 

Een voorziening is op een gelijkwaardige manier toegankelijk wanneer:

  • de gebruikswaarde gelijk is (iedereen kan er op dezelfde manier gebruik van maken
  • de gebruiker geen speciale behandeling hoeft te krijgen
  • er geen extra handeling door personeel of derden is vereist
  • een route net zo lang is (of langer mag zijn, indien de criteria dit aangeven)
  • in situaties waar de reguliere route niet toegankelijk is, de alternatieve toegankelijke route op hetzelfde punt uitkomt.

Bereiken

Men kan vanaf de openbare weg (of openbaar vervoer) bij het terrein en/of de (hoofd)entree van gebouwen komen.

Betreden

 

Men kan het terrein betreden en/of de gebouwen en onderdelen van de accommodatie/het complex in komen.

Gebruiken

 

Men kan gebruik maken van de aangeboden diensten, objecten en functies op het terrein of in de gebouwen.[1] Mensen die zich bijvoorbeeld alleen plat in een bed verplaatsen, vallen niet onder de primaire doelgroep van de ITs.