VN-verdrag handicapOp 18 juli 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Dit betekent dat het verdrag vanaf die datum onderdeel is geworden van de Nederlandse wetgeving. Het VN-verdrag schrijft voor dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben in onze samenleving als mensen zonder een beperking. Discriminatie is niet toegestaan! Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen, kunnen bij de commissie gelijke behandeling te rade gaan en maken grote kans in het gelijk gesteld te worden.

Onze samenleving moet zo worden ingericht dat iedereen kan meedoen, op een gelijkwaardige wijze. Nu gebeurt dat lang niet overal en dus moet er veel gebeuren om tot een volledig inclusieve samenleving te komen. Goede fysieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving, openbaar vervoer en evenementen, is een belangrijk onderdeel van een inclusieve samenleving. 
Dit betekent dat bij het inrichten van de samenleving rekening gehouden moet worden met mensen mét- en zonder beperkingen. Wij vinden bovendien dat mensen met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig en gelijkwaardig mee moeten kunnen doen in onze samenleving.

In het VN-verdrag zijn 4 gradaties van participatie gegeven.Wij hebben deze gradaties geïntegreerd in de criteria van de ITstandaard. Dit heeft het mogelijk gemaakt het TPN Label (Toegankelijkheid Prestatie Niveau Label) te ontwikkelen, waarmee de mate van integrale toegankelijkheid van de gebouwde fysieke omgeving kan worden weergegeven. Een TPN Label laat zien in hoeverre er ontworpen en gebouwd is vanuit de Design for All gedachte.

Klik
hier voor meer informatie over het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.