3B support


In de praktijk komen wij regelmatig tegen dat er veel goede intenties zijn om de toegankelijkheid te verbeteren. Maar even vaak zien wij dat het niet eenvoudig blijkt om aan een dergelijk voornemen haalbare en meetbare doelen te stellen. Waar te beginnen en waar te eindigen? 

Afhankelijk van de vraag en de situatie (maatwerk) kunnen wij hierin opdrachten aannemen, denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • proces begeleiding
  • uitvoeren van tekenwerk met verbetervoorstellen
  • maken van technische omschrijving / bestek
  • opstellen kostenramingen / calculatie
  • begeleiding bij aanbesteding, uitvoering en oplevering

Wilt u meer informatie of 3B Projectbegeleiding aanvragen, neem dan contact met ons op.