Workshops


Maak kennis met de verschillende aspecten van toegankelijkheid van de gebouwde omgeving. Met de invoering van het VN-verdrag Handicap is een toegankelijke gebouwde omgeving de norm en het niet toegankelijkheid zijn de uitzondering. Het gaat om woningen, de openbare ruimte, gebouwen, evenementen en (openbaar) vervoersvoorzieningen. Wat betekent dit voor het (geleidelijk) aanpassen van bestaande bouw en nieuwbouw?

Overheden, vooral de gemeenten, zijn aan zet om plannen op te stellen om de samenleving toegankelijk en inclusief te maken. Dit vindt plaats in overleg met de belanghebbende partijen: mensen met beperkingen, ondernemers en allerlei uitvoerders. Wat zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden, valkuilen en succesfactoren?

Het doel van de toegankelijkheidsworkshops die wij geven is om deelnemers vertrouwd te maken met het begrip toegankelijkheid en inzicht te geven in normen, richtlijnen en wetgeving die in Nederland van toepassing zijn.
Ook geven wij workshops over de achtergronden en het gebruik van de ITstandaard en de Richtlijnen Routegeleiding en Stemlokalen.

Er zijn drie workshops, die op elkaar aansluiten. De introductieworkshop is een goede opmaat naar de 1- of 2-daagse workshop.

  • Introductieworkshop: Het VN-verdrag en toegankelijkheid: wat nu?
  • Basisworkshop (1 dag): Duurzaam toegankelijk bouwen in de praktijk
  • Masterclass (2 dagen): Toegankelijkheid organiseren

Wilt u meer informatie of een workshop aanvragen, neem dan contact met ons op.